Archive for Czerwiec, 2012

DECYZJA O TERAPII HORMONALNEJ

Najważniejsze przesłanie  jest proste: Przy podejmowaniu de­cyzji o terapii hormonalnej weź pod uwagę zdrowie psychiczne. Lekarze i eksperci medyczni w mediach słusznie radzą kobietom, by pamiętały o bez­pośrednich aspektach leczenia hormonalnego: dobrym stanie serca i tkanki kostnej, złagodzeniu objawów menopauzy (tj. uderzeń gorąca, nocnych po­tów, suchości pochwy itd.) oraz ryzyku nowotworowym. Dowiedzieliśmy się jednak – [...]

KOMUNIKACJA LEKARZ-LEKARZ I LEKARZ-PACJENT

Jednym z największych wyzwań, które stawia przed nami rozwój hormono­terapii, jest usprawnienie komunikacji pomiędzy lekarzami różnych specjal­ności. Przypadek, z którym zetknąłem się niedawno, uświadomił mi to w spo­sób bardzo praktyczny. Rozmawiałem ze swoją pacjentką, Marią, starszą ko­bietą, która w ciągu dwóch poprzednich lat straciła męża, syna i brata. Z po­czątku z niezwykłą siłą ducha znosiła [...]

PRZYSZŁOŚĆ HORMONOTERAPII

Wiele kobiet powinno rozpocząć leczenie hormonalne od razu po wystąpie­niu pierwszych objawów braku równowagi hormonalnej. Jest to bardzo istot­ne zwłaszcza podczas okresu przejściowego pomiędzy perymenopauzą a meno­pauzą właściwą. W okresie poprzedzającym menopauzę poziom estrogenu obniża się dużo szybciej. Estrogen wpływa stymulująco na swoje własne recep­tory umieszczone na komórkach mózgu lub innych narządów, dlatego kobieta, która [...]

ZNACZENIE POROZUMIENIA PONAD DZIEDZINAMI

W czerwcowym wydaniu pisma „Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” z 1999 r. opublikowano kilka artykułów na temat HTZ. Autorzy raportu przedstawili w nim bardzo dokładny i przemyślany komentarz doty­czący zagrożeń i korzyści wypływających ze stosowania estrogenu w choro­bach serca i osteoporozie. Można było jednak odnieść wrażenie, że serce i tkanka kostna istnieją w oderwaniu [...]

SZTUKA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI

Warunkiem skutecznej i asertywnej komunikacji jest obustronna aktyw­ność i wzajemny szacunek. Nie wzbraniaj się przed szczerym opisywaniem swoich objawów i nie wahaj powiedzieć lekarzowi (lekarzom), ile wiesz na temat metod leczenia. Mów otwarcie o swoich podejrzeniach. Jeśli na przy­kład cierpisz na depresję, a przyjmowany przez ciebie antydepresant nie po­maga, nie wahaj się zasugerować, że powodem [...]

JAK ZAPOZNAĆ LEKARZY Z NAJNOWSZYMI ODKRYCIAMI

Jeśli we własnym zakresie zapoznałaś się z publikacjami medycznymi, nie wahaj się powiedzieć o tym lekarzowi. W większości wypadków lekarze są zadowoleni, mogąc prowadzić inteligentną dyskusję z dobrze poinformo­wanymi pacjentami. Rozumieją oni, że w dobie Internetu pacjenci często dysponują wiedzą o najnowszych odkryciach medycznych. Niniejsza książka może posłużyć również twojemu lekarzowi za przewodnik i źródło [...]

SZUKANIE SPECJALISTÓW

Jeśli chcesz spojrzeć na medycynę z punktu widzenia leczenia całościowe­go, musisz odrzucić tradycyjny podział na psychologię, psychiatrię, neurologię i endokrynologię. Nie ulega obecnie wątpliwości, że hormony wywierają wpływ na tkankę kostną, sprawność serca, wzrok i mózg. Stres, a także czynni­ki genetyczne i środowiskowe mogą wywołać zmiany hormonalne, które z ko­lei nie pozostaną bez wpływu na [...]

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIMI HORMONAMI

Być może przeczytałaś tę książkę, rozpoznałaś u siebie objawy związane z niedoborem hormonów i zdecydowałaś, że chcesz poddać się hormonotera­pii. Kto może pomóc ci w uzyskaniu właściwego leczenia? Lekarzom pierw­szego kontaktu i ginekologom często nie są znane najnowsze wyniki badań nad wpływem hormonów na umysł. Zdarzają się jednak tacy, którzy są świa­domi związku między hormonami [...]

HISTORIA JANICE

Jedną z takich pacjentek była pięćdziesięciotrzyletnia Janice. Jedenaście lat wcześniej badanie mammograficzne ujawniło u niej niewielkie, ale niepokojące zmiany w lewej piersi. Po przeprowadzeniu biopsji została poinformowana, że nie znaleziono oznak złośliwości nowotworu. Na szczęście kilka tygodni później szef od­działu patologii, który akurat przygotowywał wykład i szukał materiałów w postaci wycinków zdrowej tkanki piersi, natknął [...]

ESTROGEN U KOBIET, KTÓRE W PRZESZŁOŚCI CHOROWAŁY NA RAKA PIERSI

Pewne kontrowersje wzbudza obecnie kwestia, czy kobiety, które kiedyś chorowały na raka piersi, powinny w ogóle przyjmować HTZ. W przeszłości raka piersi uznawano za absolutne przeciwwskazanie do HTZ, choć przeko­nanie to opierało się wyłącznie na domysłach i nie było poparte konkretny­mi danymi. Kiedy oczywisty stał się wpływ estrogenu w chorobach serca, osteoporozie i chorobie Alzheimera, [...]