Archive for the ‘Depresja i samopoczucie’ Category

Jak zaradzić depresji u mężczyzny

Jeśli twój mąż, partner, ojciec lub przyjaciel cierpi na depresję, a przy tym nie reaguje na leki przeciwdepresyjne lub doświadcza szczególnie przy­krych skutków ubocznych, może on wymagać badań hormonalnych. Byłoby zatem wskazane, po konsultacji z dobrym endokrynologiem lub psychiatrą, wykonanie badań hormonalnych w celu sprawdzenia, czy poziom całkowite­go i wolnego testosteronu uległ znacznemu obniżeniu. (Niski [...]

Czy mężczyźni cierpiący na depresję mają obniżony testosteron?

Kiedy odkryłem, że testosteron jest skutecznym środkiem przeciwdepre­syjnym, uznałem za konieczne ustalenie, czy mężczyźni z depresją mają niż­szy poziom testosteronu niż mężczyźni wolni od tego schorzenia. Wspólnie z kolegami przeprowadziliśmy badanie, porównując poziom testosteronu we krwi dwudziestu siedmiu mężczyzn z depresją i trzynastu zdrowych, których średni wiek wynosił około trzydziestu ośmiu lat. Sprawdziliśmy zarówno ich [...]

HORMONY W LECZENIU MĘŻCZYZN Z DEPRESJĄ

Hormony nie stosują dyskryminacji płciowej. Mężczyźni także przecho­dzą rodzaj menopauzy, lecz następuje to stopniowo. Niewspółmierność tem­pa i stopnia spadku hormonalnego pociąga za sobą różnice pomiędzy płcia­mi. U kobiet poziom estrogenu we krwi spada o 70 do 80 proc. w ciągu kilku miesięcy po rozpoczęciu się menopauzy. U mężczyzn spadek poziomu testo­steronu we krwi wynosi 40 [...]

Normalizacja poziomu hormonów

Oto następna zasada, którą preferuję: nie podaję estrogenu, testosteronu czy też hormonu tarczycy, by doprowadzić hormony we krwi pacjentek do „maksymalnego” poziomu. Nie uważam, że należy utrzymywać u pacjentek nienaturalnie wysokie wyniki testów hormonalnych. Zbyt duża ilość hormo­nów we krwi może okazać się równie szkodliwa jak niewystarczająca, co wię­cej, nie jest ona bezpieczna. W ustalaniu [...]

Dostosowanie hormonoterapii w zaburzeniach nastroju

Jedną z kwestii, do których będę nieustannie powracał, jest to, że każda ko­bieta i każdy mężczyzna są niepowtarzalni – pod względem genów, biochemii, hormonów i osobowości. My, lekarze, w naszej pracy klinicznej musimy zawsze, kiedy zajmujemy się pacjentem, pamiętać o tej niepowtarzalności i złożoności. Co to oznacza w hormonoterapii? Dostosowuję leczenie każdego pacjen­ta lub pacjentki [...]

Okres poporodowy

Jeśli cierpisz na depresję poporodową, która nie cofa się po upływie kil­ku tygodni, rozważ możliwość, że poziom hormonów nie powrócił do odpo­wiedniej równowagi. Powinnaś mieć zlecone badania poziomu estrogenu, progesteronu, testosteronu i hormonu tarczycy, choć najistotniejszy z nich jest test na estrogen. Jeżeli estrogen pozostaje na nienormalnie niskim po­ziomie, bardzo skuteczną kuracją, która zaradzi poporodowemu [...]

Perymenopauza

Jeśli jesteś po trzydziestce albo po czterdziestce i cierpisz na przewlekłą depresję, sprawdź, czy wkroczyłaś w okres perymenopauzalny, czy w meno­pauzę. Można łatwo odpowiedzieć na to pytanie na podstawie wyników badań poziomu hormonu folikulotropowego (FSH) i hormonu luteinizującego (LH), a także estrogenu. Gdy kobieta osiąga wiek okołomenopauzalny, jajniki stop­niowo przestają produkować estrogen, a gruczoł przysadkowy [...]

ZESPÓŁ NAPIĘCIA PRZEDMIESIĄCZKOWEGO

Wiedząc, że obniżający się estrogen może przyspieszyć wystąpienie obja­wów depresyjnych, możesz umiejscowić na rys. 4, przedstawiającym cykl menstruacyjny, okresy, w których jesteś najbardziej wrażliwa. Czas najwięk­szej wrażliwości to dni poprzedzające miesiączkę, a po nich krótki okres za­raz po owulacji. Zdecydowanie częścią cyklu, na który najczęściej skarżą się kobiety, jest okres przedmenstrualny, oznaczony w prawym dolnym [...]

HORMONOTERAPIA W ZABURZENIACH NASTROJU

Depresja jest dziś słowem powszechnie używanym. Musimy jednak pa­miętać, że istnieje wyraźna różnica między potocznym użyciem tego termi­nu: „Mam dziś straszną depresję!” (chandrę) a jego znaczeniem jako diagnoza psychiatryczna. W języku psychiatrów mówi się o ciężkiej chorobie depresyj­nej. Co charakteryzuje to schorzenie? Przygnębienie, spadek zainteresowa­nia przyjemnymi zajęciami lub niezdolność do normalnego funkcjonowania, która trwa przez [...]

HISTORIA ALLISON TARCZYCA A PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA

W wieku trzydziestu jeden lat Allison po raz pierwszy zachorowała na depresję i przyjmowała Amitryptylinę, trójcykliczny środek przeciwdepresyjny. Po kilku ty­godniach zaczęła mieć trudności ze snem, nie potrafiła opanować gonitwy myśli, nie mogła usiedzieć w jednym miejscu nawet przez kilka minut. Najwyraźniej coś było nie tak, a stan jej pogarszał jeszcze przyjmowany lek. Psychiatra wyjaśnił, [...]