Archive for the ‘Diagnostyka i leczenie’ Category

HORMONOTERAPIA

Kiedy podejmiesz już decyzję o poddaniu się hormonoterapii, potraktuj opisane powyżej przypadki jako swego rodzaju poradnik, z którego treści wynika, że często dojście do właściwego systemu leczenia wymaga czasu i wysiłku. Niektóre pacjentki reagują korzystnie już na pierwsze leki prze­pisane przez lekarza, ale u innych dzieje się tak dopiero po całych tygo­dniach lub miesiącach prób, [...]

ZESPÓŁ NAPIĘCIA PRZEDMIESIĄCZKOWEGO HISTORIA KAREN

W rodzinie Karen depresja nie była niczym nowym. Chorobę tę stwierdzono u jej ciotki i dwóch kuzynek, a Karen była niegdyś z jej powodu hospitalizowana. Do trzy­dziestego piątego roku życia zdążyła już wypróbować siedem różnych leków przeciw- depresyjnych oraz trzy środki stabilizujące nastrój, i żaden z nich nie odniósł więk­szego skutku. Kobieta cierpiała na rodzaj [...]

MENOPAUZA CHIRURGICZNA

Irene była utalentowaną artystką, i już jako dziecko zaczęła rysować i malować. Niezależnie od tego, co akurat działo się w jej życiu, zawsze całą duszą oddana była swojej sztuce. Teraz jednak wena twórcza całkiem ją opuściła i nie czuła potrzeby rozwijania swoich zainteresowań. Kiedy przyszła do mnie na pierwszą wizytę, ton głosu i wygląd świadczyły [...]

PRZEDWCZESNA MENOPAUZA. HISTORIA JILL

Jill spodziewała się, że menopauza rozpocznie się u niej stosunkowo wcześnie, po­nieważ u jej matki miesiączki zanikły niedługo po czterdziestce. Jednak w wieku trzydziestu trzech lat nie była psychologicznie gotowa na zapowiadające początek menopauzy uderzenia gorąca i brak miesiączki. „Jestem na to za młoda!” – powie­działa swojemu ginekologowi. Dzięki codziennej dawce estrogenu i gestagenu uderzenia [...]

PRELUDIUM: PERYMENOPAUZA HISTORIA MICHELLE

Na pierwszą wizytę w moim gabinecie Michelle przyszła z długą listą fizycznych i emocjonalnych objawów. Jako nastolatka poświęcała każdą wolną chwilę jeździe konnej, lecz teraz, na miesiąc przed czterdziestymi szóstymi urodzinami, odczuwała tak silne zmęczenie i ból mięśni, że uprawianie ulubionego sportu sprawiało jej ogromne trudności. Cierpiała też na bardzo silne bóle migrenowe, które pojawiły [...]

HISTORIA INGRID LECZENIE ESTROGENEM I HORMONEM TARCZYCY

U Ingrid depresję stwierdzono niedługo po dwudziestym roku życia. Przez kolej­nych trzydzieści lat leczono ją różnymi antydepresantami, najczęściej takimi jak Prozac, Paxil i Zoloft. Objawy ZNP – przytłaczająca depresja, pobudzenie i poczucie lęku – były u niej dość silne. Zwykle zdarzało się to na kilka dni przed wystąpieniem miesiączki. Pięć razy trafiała do szpitala; często [...]

HISTORIA NANCY DEPRESJA I ZMĘCZENIE

Historia Nancy, którą poznaliśmy, stanowi dobrą odpowiedź na py­tanie, dlaczego tak ważne jest monitorowanie poziomu estrogenu we krwi. Nancy cierpiała na depresję i ciągłe uczucie zmęczenia, które ustąpiły dopiero wtedy, gdy zwiększyłem jej dawkę estrogenu i dodałem do niej metylotestosteron. Po kilku mie­siącach, w czasie których nie rozmawiałem z Nancy, zadzwoniła do mnie, mówiąc, że [...]

TERAPIA ESTROGENOWA W ZABURZENIACH NASTROJU

Lata praktyki w leczeniu ciężkiej depresji u kobiet w Worcester State Hospital uświadomiły mi, że przy poważnych zaburzeniach depresyjnych ko­nieczne jest podawanie wysokich dawek estrogenu. Pacjentki, których stan nie zmienił się mimo stosowania dostępnych w latach siedemdziesiątych konwencjonalnych środków przeciwdepresyjnych, na wysokie dawki estro­genu reagowały wyraźną poprawą. Przekonałem się, że kobietom z lżejszą depresją wystarczą [...]

BADANIE PRZEDMIOTOWE: OCENA ZABURZEŃ HORMONALNYCH

Następnym krokiem przy diagnozowaniu problemów hormonalnych jest badanie przedmiotowe. Zaczynam od palpacyjnego badania gruczołu tarczy­cowego znajdującego się poniżej grdyki, którego powiększenie lub guzowa­tość mogą wskazywać na zmiany złośliwe. Uważnie przyglądam się skórze pacjentki, zwracając uwagę na następujące zmiany: suchość skóry może su­gerować niedobór hormonu tarczycy; nadmiernie tłusta skóra i przerzedze­nie włosów głowy (lub wręcz łysienie) [...]

WYWIAD MEDYCZNY – HORMONALNA HISTORIA PACJENTKI

Pierwszym krokiem przy ustalaniu diagnozy jest zebranie dokładnego wywiadu medycznego: Czy rozwój i wzrost pacjentki we wczesnym i później­szym dzieciństwie nie odbiegał od normy? Czy wystąpiło u niej – charakte­rystyczne dla dziewcząt pomiędzy 10. a 14. rokiem życia – gwałtowne przy­spieszenie wzrostu ciała połączone zwykle z rozwojem piersi i pojawieniem się owłosienia łonowego? W jakim [...]