Archive for the ‘Hormony i mózg’ Category

Hormonalna rewolucja: nowe sposoby leczenia umysłu

W ciągu ostatniej dekady dziesiątki badań dowiodły, że hormony regulu­ją działanie komórek mózgowych na wiele sposobów. Podstawowym bada­niom mózgu towarzyszą poszukiwania kliniczne pokazujące, że estrogen, testosteron, progesteron, hormon tarczycy i inne hormony pomagają regulo­wać pamięć, koncentrację, uczenie się i zachowanie, podnoszą też aktywność seksualną. Nie możemy już mieć żadnych wątpliwości co do tego, że brak [...]

Hormon tarczycy

Rola, jaką odgrywa hormon tarczycy w utrzymaniu do­brego stanu umysłu, jest powszechnie niedoceniana. Mówiąc krótko, jeśli twoja tarczyca szwankuje, wszystkie gruczoły dokrewne mają kłopoty, po­nieważ hormon tarczycy reguluje metabolizm całego organizmu. Kobiety z niedoczynnością tarczycy – niedostatecznie aktywną tarczycą, wydzielają­cą niewystarczającą ilość hormonu tarczycy – przeważnie mają niski poziom estrogenu. Często cierpią też na cały [...]

Testosteron

Jest uważany za hormon męski, ale, jak zaznaczyłem we wstępie, kobiety także wytwarzają testosteron, i ma on wpływ również na ich mózg. (I odwrotnie, mężczyźni syntetyzują estrogen i odgrywa on pewną rolę w ich mózgu). Testosteron wpływa na te obszary mózgu, które regulują reakcje seksualne oraz funkcje umysłowe, w tym uczenie się i pamięć. Po [...]

Pozostałe hormony żeńskie: progesteron i testosteron

Progesteron. Hormon ten także związany jest z samopoczuciem i pamię­cią, choć odgrywa inną rolę. Jako przeciwwaga dla estrogenu, może on niwe­lować część działań, poprzez które estrogen modyfikuje nastrój i polepsza pamięć. Wiele moich pacjentek leczę różnymi formami gestagenu, przede wszystkim dla zapobiegania rakowi macicy, ale uważam, że ważne jest, by stosować jak najniższe dawki, które [...]

ZMAGANIA LAURY Z NIEPODATNĄ NA LECZENIE DEPRESJĄ

Jak już podkreśliłem, estrogen nie tylko wspomaga neuroprzekaźniki, lecz także pobudza odpowiadające im receptory, cząsteczkowe „dziurki od klucza”, niezbędne do połączeń komórkowych, które są nam potrzebne, by funkcjonować właściwie. Je­śli na neuronach nie ma wystarczająco dużo receptorów, nawet cała serotonina świa­ta nie zmieni samopoczucia kobiety. Bez estrogenu receptory komórek mózgowych po prostu zanikają. Dlatego Prozac [...]

Estrogen i jego receptory: klucz do samopoczucia i procesów umysłowych

Powinniśmy uświadomić sobie, że wszelkie właściwości estrogenu, doty­czące modyfikowania nastroju i poprawiania sprawności umysłu, zależą za­równo od samego hormonu, jak i jego receptorów w całym mózgu. Nietrud­no wtedy zrozumieć, że przynajmniej u części kobiet przewlekle niski poziom estrogenu spowoduje problemy emocjonalne i umysłowe. Przed wła­ściwym początkiem menopauzy, w ciągu trzech dziesięcioleci, poziom estro­genu i testosteronu [...]

Neurony, przepływ krwi i zależność między hormonami a mózgiem

Podkreśliłem już działanie hormonów na neuroprzekaźniki i ich recepto­ry, ale historia głębokiego wpływu hormonów na mózg nie kończy się tutaj. Wydaje się, że strukturalna integralność samych neuronów zależy od estro­genu. Ryc. 3 przedstawia niezwykle sugestywne fotografie kultury komórek nerwowych, przed i po tym, jak zostały poddane działaniu estrogenu. Zdję­cia pokazują, że obecność tego hormonu pomaga [...]

Wpływ estrogenu na mózg

Efekty, jakie estrogen wywiera na funkcje mózgu, oprócz wpływu na po­ziom MAO: Zwiększa liczbę neuroprzekaźników regulujących samopoczucie – nora­drenaliny, serotoniny i acetylocholiny. Powoduje większe zagęszczenie receptorów neuroprzekaźnikowych na powierzchni komórek nerwowych, zapewniając połączenie „klucza” z „zamkiem” niezbędne do prawidłowej neurotransmisji i dla zdrowia psychicznego. Pomaga utrzymać integralność dendrytów, delikatnych rozgałęzionych struktur mózgu, które prowadzą impulsy [...]

Wczesny przełom: estrogen, MAO i depresja

Sposób, w jaki estrogen i testosteron mogą wpływać na działanie mózgu, odkryliśmy, ja i moi koledzy, przez przypadek. Dr Yutaka Kobayashi, bio­chemik z Worcester Foundation, prowadził badania w celu ustalenia, czy krew zawiera związek obecny w mózgu, zwany monoaminooksydazą (MAO). MAO to enzym ważny dla regulacji działalności mózgu. Rozbija i dezaktywuje noradrenalinę i serotoninę. Kiedy [...]

Jak hormony wpływają na mózg

Neurotransmisja to proces, w którym impulsy chemiczne są przekazywa­ne z jednej komórki mózgowej – neuronu – do drugiej. Ta komunikacja mię­dzy neuronami jest podstawą wszystkiego, co dzieje się w mózgu, bioche­miczną esencją wszystkich naszych myśli, zachowań i emocji. Mózg zawiera miliardy neuronów, które składają się z ciała komórki (po­siadającego, jak każda inna komórka, błonę powierzchniową [...]