Archive for the ‘Przejmij kontrolę nad swoimi hormonami’ Category

ZNACZENIE POROZUMIENIA PONAD DZIEDZINAMI

W czerwcowym wydaniu pisma „Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” z 1999 r. opublikowano kilka artykułów na temat HTZ. Autorzy raportu przedstawili w nim bardzo dokładny i przemyślany komentarz doty­czący zagrożeń i korzyści wypływających ze stosowania estrogenu w choro­bach serca i osteoporozie. Można było jednak odnieść wrażenie, że serce i tkanka kostna istnieją w oderwaniu [...]

SZTUKA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI

Warunkiem skutecznej i asertywnej komunikacji jest obustronna aktyw­ność i wzajemny szacunek. Nie wzbraniaj się przed szczerym opisywaniem swoich objawów i nie wahaj powiedzieć lekarzowi (lekarzom), ile wiesz na temat metod leczenia. Mów otwarcie o swoich podejrzeniach. Jeśli na przy­kład cierpisz na depresję, a przyjmowany przez ciebie antydepresant nie po­maga, nie wahaj się zasugerować, że powodem [...]

JAK ZAPOZNAĆ LEKARZY Z NAJNOWSZYMI ODKRYCIAMI

Jeśli we własnym zakresie zapoznałaś się z publikacjami medycznymi, nie wahaj się powiedzieć o tym lekarzowi. W większości wypadków lekarze są zadowoleni, mogąc prowadzić inteligentną dyskusję z dobrze poinformo­wanymi pacjentami. Rozumieją oni, że w dobie Internetu pacjenci często dysponują wiedzą o najnowszych odkryciach medycznych. Niniejsza książka może posłużyć również twojemu lekarzowi za przewodnik i źródło [...]

SZUKANIE SPECJALISTÓW

Jeśli chcesz spojrzeć na medycynę z punktu widzenia leczenia całościowe­go, musisz odrzucić tradycyjny podział na psychologię, psychiatrię, neurologię i endokrynologię. Nie ulega obecnie wątpliwości, że hormony wywierają wpływ na tkankę kostną, sprawność serca, wzrok i mózg. Stres, a także czynni­ki genetyczne i środowiskowe mogą wywołać zmiany hormonalne, które z ko­lei nie pozostaną bez wpływu na [...]

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIMI HORMONAMI

Być może przeczytałaś tę książkę, rozpoznałaś u siebie objawy związane z niedoborem hormonów i zdecydowałaś, że chcesz poddać się hormonotera­pii. Kto może pomóc ci w uzyskaniu właściwego leczenia? Lekarzom pierw­szego kontaktu i ginekologom często nie są znane najnowsze wyniki badań nad wpływem hormonów na umysł. Zdarzają się jednak tacy, którzy są świa­domi związku między hormonami [...]