Archive for the ‘Recepta ma zespół napięcia przedmiesiączkowego’ Category

UCISZANIE BURZY

Uznaję ZNP za złożony zespół zaburzeń o różnorodnych przyczynach, dla­tego nie zawsze możliwe jest „wyleczenie” wszystkich kobiet ze wszystkich objawów. Biomedycyna nie rozwiązała jeszcze wszystkich zagadek ZNP, i ja­sne jest, że potrzebujemy dalszego intensywnego wysiłku badawczego. Je­stem jednak przekonany, że główną ukrytą przyczynę ZNP stanowi brak rów­nowagi biochemicznej mózgu, co często wiąże się z brakiem [...]

RECEPTA NA ZNP: RÓŻNORODNE METODY LECZENIA

Na blogu tej nie da się zawrzeć wyczerpującego opisu wszystkich pod­stawowych i uzupełniających metod leczenia ZNP, przedstawię tu jednak krótkie ich streszczenie. Blokowanie owulacji. Niektóre spośród niedawnych badań sugerują, że blokowanie owulacji ma wartość leczniczą, ponieważ zapobiega poowulacyjnemu wzrostowi progesteronu, który uważa się za głównego sprawcę zamie­szania w ZNP. Na przykład lek o nazwie Lupron [...]

HISTORIA LINDY

Linda zgłosiła się do mnie w wieku trzydziestu czterech lat, dwa lata po podda­niu się operacji podwiązania jajowodów, chirurgicznemu zabiegowi kontroli uro­dzeń, w którym zawiązuje się jajowody, by uniemożliwić przedostawanie się komór­ki jajowej z jajnika do macicy. U pacjentki zawsze występowały łagodne, lecz znośne objawy ZNP, lecz po zabiegu sytuacja się pogorszyła. Jej nastrój zaczął [...]

Połączenie estrogenu z lekiem przeciwdepresyjnym

Do tej pory nie przeprowadzono żadnych prawidłowo kontrolowanych ba­dań z zastosowaniem estrogenu i środka przeciwdepresyjnego w celu lecze­nia ZNP. W mojej praktyce klinicznej wielokrotnie jednak z powodzeniem leczyłem za pomocą tej kombinacji pacjentki cierpiące na ZNP. Kiedy jest wskazane leczenie połączeniem hormonu z antydepresantem? W dużej mie­rze zależy to od poziomu estrogenu we krwi. Z [...]

HISTORIA SHELLI

W niektórych przypadkach ZNP w celu opracowania skutecznego progra­mu hormonoterapii niezbędne jest połączenie estrogenu z innymi hormona­mi. Historia Sheili stanowi jeden z przykładów: kluczową rolę odegrał estro­gen, ale potrzebna okazała się też modulacja hormonu tarczycy. W wieku osiemnastu lat Sheila przeszła pierwszy przedmiesiączkowy napad pa­niki. Zdarzył się on podczas pierwszego cyklu miesięcznego po tym, jak [...]

Leczenie ZNP za pomocą estrogenu

Dzięki badaniom odkryłem, że leczenie estrogenem jest przydatne w wy­padku kobiet cierpiących na ZNP, które mają niedobór estrogenu. Jednym z głównych obrońców tego podejścia jest dr John Studd, wybitny londyński ginekolog. Podczas dziesięciomiesięcznych kontrolowanych za pomocą place­bo badań, dr Studd i jego koledzy prowadzili obserwację pięćdziesięciu pa­cjentek otrzymujących implant z estradiolem – kapsułkę umieszczaną pod [...]

HISTORIA COLLEEN

Jedna z takich pacjentek, Colleen, odczuwała w dniach poprzedzających men­struację silny niepokój. W wieku dwudziestu dwóch lat przeszła przedmiesiączkowy atak paniki; jak się okazało, nie był to ostatni raz. Obudziła się w środku nocy z wa­lącym sercem, ogarnięta przerażeniem. Leżała w łóżku, wsłuchując się w bicie swo­jego serca. Nie istniał żaden powód tłumaczący nagły atak [...]

LECZENIE ZNP

W tym dziale opiszę trzy przypadki, które ilustrują trzy różne sposoby le­czenia ZNP. W przypadku Sheili ZNP wymagał leczenia estrogenem, bez środka przeciwdepresyjnego. U Colleen ZNP zareagował na sam antydepresant, a Linda wymagała połączenia estrogenu i środków antydepresyjnych, tak samo jak Audrey, o której mówiliśmy wcześniej. Leczenie ZNP za pomocą środka przeciwdepresyjnego Jeśli prawdą jest, [...]

Niedobór serotoniny: powszechny czynnik w ZNP

Niezależnie od tego, czy nastąpi „zdarzenie wyzwalające”, przewlekle ni­ski poziom estrogenu jest z całą pewnością jednym z hormonalnych czynni­ków predysponujących. Z drugiej jednak strony, u wielu kobiet cierpiących na ZNP niedobór estrogenu nie występuje. Dr Peter Schmidt, psychiatra z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego, podjął badania, w których porównano kobiety z objawami ZNP i bez nich. [...]

Podatność u kobiet – konsensus

Do jakiego konsensusu można wobec tego dojść w związku z ZNP? Obec­nie przeważa opinia, że ZNP występuje u kobiet reagujących w nienormal­ny sposób na normalne zmiany hormonalne, jakie zachodzą w ciągu cyklu menstruacyjnego. Kluczowym słowem jest tutaj „podatność”. Które kobie­ty są podatne na „nienormalną” reakcję? Wspólnie z kolegami przeprowa­dziliśmy, przy wsparciu Narodowego Instytutu Zdrowia (NHI), [...]