JAK ZAPOZNAĆ LEKARZY Z NAJNOWSZYMI ODKRYCIAMI

Jeśli we własnym zakresie zapoznałaś się z publikacjami medycznymi, nie wahaj się powiedzieć o tym lekarzowi. W większości wypadków lekarze są zadowoleni, mogąc prowadzić inteligentną dyskusję z dobrze poinformo­wanymi pacjentami. Rozumieją oni, że w dobie Internetu pacjenci często dysponują wiedzą o najnowszych odkryciach medycznych. Niniejsza książka może posłużyć również twojemu lekarzowi za przewodnik i źródło informa­cji zawartych w przedstawionych tu wynikach badań naukowych.

Zazwyczaj lekarze są skłonni wypróbować nowe metody kliniczne, jeśli opierają się one na solidnych publikacjach naukowych. Dzięki zawartym w tej książce opisom badań nad zastosowaniem hormonów w leczeniu zabu­rzeń nastroju oraz sprawności umysłowej i seksualnej, opiekujący się tobą specjaliści powinni nabrać pewności co do rozpoczęcia leczenia hormonalne­go. Istnieje ponadto ogromna liczba publikacji przemawiających za bezpie­czeństwem i skutecznością dostosowywania dawek i rodzajów estrogenu, progesteronu i testosteronu w trakcie leczenia – czyli za tym, co stanowi pod­stawę hormonoterapii.

Spójrzmy dla przykładu na jedną z najpowszechniejszych sytuacji, z jaki­mi spotykają się kobiety w wieku około- i pomenopauzalnym. Cierpiąca na nawracającą depresję pacjentka w tym wieku może mieć duże trudności z uzyskaniem właściwego leczenia, czyli np. połączenia środka przeciwde­presyjnego z modulacją hormonalną. Z czego biorą się takie trudności? Lekarz rodzinny lub ginekolog często kieruje pacjentkę z depre­sją do psychiatry. Większość psychiatrów dysponuje jedynie niewielką wie­dzą z zakresu endokrynologii, zatem przeważnie nie są oni w stanie dopa­trzyć się hormonalnego czynnika w zaburzeniach depresyjnych. Z kolei endokrynolog rozumie działanie hormonów, ale niekoniecznie będzie potra­fił zdiagnozować depresję; może się zdarzyć, że nie będzie sobie nawet zda­wał sprawy z silnego wpływu hormonów na mózg.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.