SZTUKA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI

Warunkiem skutecznej i asertywnej komunikacji jest obustronna aktyw­ność i wzajemny szacunek. Nie wzbraniaj się przed szczerym opisywaniem swoich objawów i nie wahaj powiedzieć lekarzowi (lekarzom), ile wiesz na temat metod leczenia. Mów otwarcie o swoich podejrzeniach. Jeśli na przy­kład cierpisz na depresję, a przyjmowany przez ciebie antydepresant nie po­maga, nie wahaj się zasugerować, że powodem tego jest niedobór estrogenu, jeżeli faktycznie uważasz, że tak jest w twoim wypadku. Jeśli w wieku czter­dziestu pięciu lat zdarzają ci się zaniki pamięci, nie krępuj się zasugerować, że ich podłożem jest perymenopauza. Nie obawiaj się dzielić z lekarzem swo­imi przemyśleniami i teoriami, śmiało opisuj swoje objawy.

Odnoś się do lekarza z szacunkiem. Pacjenci często czują się zastraszeni i dlatego zapominają, że lekarze – tak jak wszyscy inni ludzie – pragną być traktowani z szacunkiem i godnością. A zatem, bądź szczera i asertywna, ale jeśli dążysz do wytworzenia dobrej relacji z lekarzami, nie oskarżaj ich na wyrost o brak wrażliwości.

Staraj się nie mówić lekarzowi, żeby wypisał ci określony rodzaj leku, który według ciebie będzie skuteczny. Niektórzy lekarze – co zrozumiałe – nie lubią być zmuszani do przepisywania leków, których sami by nie zale­cili. Twoim celem powinno być zbudowanie stosunków partnerskich opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, które ułatwią ci uzyskanie właściwego leczenia.

Większość lekarzy często konsultuje się ze swoimi kolegami w zakresie tej samej specjalizacji, ale kontakty pomiędzy specjalistami z różnych dzie­dzin nie są już tak powszechne. Porozumienie pomiędzy ginekologiem a neu­rologiem być może nie sprawi im kłopotu, ale komunikacja pomiędzy gine­kologiem a psychiatrą czy też psychologiem może już nastręczyć większych trudności obu stronom. Nie używają bowiem wspólnego języka medycznego, a niektórzy lekarze zajmujący się leczeniem fizycznych schorzeń mogą nie­chętnie odnosić się do leczenia choroby, którą uznają za umysłową. Uprze­dzenia takie widoczne są nawet w publikacjach medycznych, w których ba­dacze analizują wyniki swoich projektów z myślą o lekarzach zajmujących się „fizyczną” stroną zdrowia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.